User Tools

Site Tools


5331--10645-bra-la-gi

10645 Brač
Tên
Tên Brač
Tên chỉ định 1999 ES4
Phát hiện
Người phát hiện K. Korlevic
Ngày phát hiện 14 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Visnjan Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1827358
Bán trục lớn (a) 2.6562808 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1708832 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1416784 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.33 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.53338°
Kinh độ (Ω) 351.67208°
Acgumen (ω) 44.47724°
Độ bất thường trung bình (M) 172.43350°

10645 Brač là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1581.2823260 ngày (4.33 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
5331--10645-bra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)