User Tools

Site Tools


5334--8102-yoshikazu-la-gi

Yoshikazu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8102
Tên thay thế 1994 AQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7440119
Viễn điểm quỹ đạo 2.9270083
Độ lệch tâm 0.0322687
Chu kỳ quỹ đạo 1743.9950013
Độ bất thường trung bình 34.48535
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26199
Kinh độ của điểm nút lên 109.04549
Acgumen của cận điểm 335.00852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8102 Yoshikazu (1994 AQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8102 Yoshikazu
5334--8102-yoshikazu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)