User Tools

Site Tools


5335--8244-mikolaichuk-la-gi

Mikolaichuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8244
Tên thay thế 1975 TO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8571430
Viễn điểm quỹ đạo 2.8319986
Độ lệch tâm 0.2078964
Chu kỳ quỹ đạo 1311.2740134
Độ bất thường trung bình 30.78312
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24284
Kinh độ của điểm nút lên 189.30339
Acgumen của cận điểm 187.16391
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8244 Mikolaichuk (1975 TO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8244 Mikolaichuk
5335--8244-mikolaichuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)