User Tools

Site Tools


5336--8407-houlahan-la-gi

Houlahan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 25 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8407
Tên thay thế 1995 ON
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9975723
Viễn điểm quỹ đạo 2.5871317
Độ lệch tâm 0.1285927
Chu kỳ quỹ đạo 1267.7113359
Độ bất thường trung bình 292.47315
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97415
Kinh độ của điểm nút lên 129.86818
Acgumen của cận điểm 113.07437
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8407 Houlahan (1995 ON) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1995 bởi P. G. Comba ở Prescott. 8407 25 is also the way to win a tenner.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8407 Houlahan
5336--8407-houlahan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)