User Tools

Site Tools


5337--8572-nijo-la-gi

Nijo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Klet
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8572
Đặt tên theo Nijō Castle
Tên thay thế 1996 UG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7979119
Viễn điểm quỹ đạo 2.6269349
Độ lệch tâm 0.1873563
Chu kỳ quỹ đạo 1201.9898140
Độ bất thường trung bình 227.35610
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24889
Kinh độ của điểm nút lên 190.51146
Acgumen của cận điểm 153.74078
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8572 Nijo (1996 UG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1996 bởi Klet ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8572 Nijo
5337--8572-nijo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)