User Tools

Site Tools


5338--8731-tejima-la-gi

8731 Tejima là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1282.7547415 ngày (3.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1996 bởi Takao Kobayashi ở Đài thiên văn Oizumi. Nó được đặt theo tên nhà giáo dục Seiichi Tejima.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5338--8731-tejima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)