User Tools

Site Tools


5339--8875-fernie-la-gi

Fernie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8875
Tên thay thế 1992 UP10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7284159
Viễn điểm quỹ đạo 2.8731981
Độ lệch tâm 0.2487784
Chu kỳ quỹ đạo 1274.7314725
Độ bất thường trung bình 179.98937
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97817
Kinh độ của điểm nút lên 83.30619
Acgumen của cận điểm 288.11873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8875 Fernie (1992 UP10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1992 bởi E. Bowell ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8875 Fernie
5339--8875-fernie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)