User Tools

Site Tools


5340--t-i-nh-n-la-gi

Tài nhân (chữ Hán: 才人) là tên gọi một tước vị của các nữ quan, sau trở thành một danh hiệu của phi tần.

Đây là một trong những cấp bậc tần phi thường hay xuất hiện trong hậu cung thời phong kiến ở một số nước như Trung Quốc và Việt Nam.

Thời nhà Hán, tước vị Tài nhân là một cấp bậc nữ quan hầu cận, khi Phó chiêu nghi được ghi nhận từng làm Tài nhân của Thượng Quan Thái hậu[1]. Sang thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều, tước vị này trở tnh một thân phận phi tần.

Sang đến thời nhà Đường và nhà Tống, tước vị Tài nhân trở thành danh phận chính thức của tần phi, hàng Chính ngũ phẩm. Võ Tắc Thiên từng là Tài nhân của Đường Thái Tông. Vào thời nhà Minh, Tài nhân là danh vị cao nhất của thị thiếp của Thái tử, chỉ dưới Thái tử phi. Đến thời nhà Thanh, danh vị này chính thức biến mất.

Ở Việt Nam, thời Lê Sơ, Lê Thánh Tông đã thiết Tài nhân là một trong Lục chức, bao gồm: Tiệp dư, Dung hoa, Tuyên vinh, Tài nhân, Lương nhân, Mỹ nhân.

Vào thời nhà Nguyễn, tước vị Tài nhân là bậc thứ 9 trong các bậc cung giai, gọi là Cửu giai Tài nhân (九階才人), đây là bậc thấp nhất và cơ bản nhất của một tần phi thời Nguyễn. Dưới nữa còn có Tài nhân vị nhập giai (才人未入階), nghĩa là "Những Tài nhân chưa được phân giai phẩm".

  1. ^ 《汉书 卷九十七下 外戚传第六十七下》昭仪少为上官太后才人,自元帝为太子,得进幸。
5340--t-i-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)