User Tools

Site Tools


5341--9135-lacaille-la-gi

Lacaille
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9135
Đặt tên theo Nicolas Louis de Lacaille
Tên thay thế 7609 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0033500
Viễn điểm quỹ đạo 2.6154714
Độ lệch tâm 0.1325276
Chu kỳ quỹ đạo 1281.8883069
Độ bất thường trung bình 278.40953
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46138
Kinh độ của điểm nút lên 45.91921
Acgumen của cận điểm 229.09569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9135 Lacaille (7609 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9135 Lacaille
5341--9135-lacaille-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)