User Tools

Site Tools


5342--9293-kamogata-la-gi

Kamogata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 13 tháng 12 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9293
Tên thay thế 1982 XQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8437805
Viễn điểm quỹ đạo 3.5535633
Độ lệch tâm 0.1109496
Chu kỳ quỹ đạo 2089.5509567
Độ bất thường trung bình 350.38667
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73592
Kinh độ của điểm nút lên 149.38886
Acgumen của cận điểm 75.33874
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

9293 Kamogata (1982 XQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 12 năm 1982 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9293 Kamogata
5342--9293-kamogata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)