User Tools

Site Tools


5343--9638-fuchs-la-gi

Fuchs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9638
Đặt tên theo Leonhart Fuchs
Tên thay thế 1994 PO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0132162
Viễn điểm quỹ đạo 2.7909268
Độ lệch tâm 0.1618833
Chu kỳ quỹ đạo 1359.8071159
Độ bất thường trung bình 329.92040
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69917
Kinh độ của điểm nút lên 147.57449
Acgumen của cận điểm 83.55249
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9638 Fuchs (1994 PO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9638 Fuchs
5343--9638-fuchs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)