User Tools

Site Tools


5344--9786-gakutensoku-la-gi

Gakutensoku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9786
Tên thay thế 1995 BB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6221062
Viễn điểm quỹ đạo 3.0582164
Độ lệch tâm 0.0767756
Chu kỳ quỹ đạo 1748.2878313
Độ bất thường trung bình 33.19786
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05543
Kinh độ của điểm nút lên 305.60512
Acgumen của cận điểm 44.78217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9786 Gakutensoku (1995 BB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9786 Gakutensoku
5344--9786-gakutensoku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)