User Tools

Site Tools


5346--10148-shirase-la-gi

Shirase
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10148
Tên thay thế 1994 GR9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7471643
Viễn điểm quỹ đạo 3.6706275
Độ lệch tâm 0.1438911
Chu kỳ quỹ đạo 2099.5772326
Độ bất thường trung bình 142.23022
Độ nghiêng quỹ đạo 0.45873
Kinh độ của điểm nút lên 9.07625
Acgumen của cận điểm 222.70399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

10148 Shirase (1994 GR9) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10148 Shirase
5346--10148-shirase-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)