User Tools

Site Tools


5347--10289-geoffperry-la-gi

Geoffperry
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10289
Đặt tên theo Geoffrey Perry
Tên thay thế 1984 QS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5555580
Viễn điểm quỹ đạo 3.8313300
Độ lệch tâm 0.1997486
Chu kỳ quỹ đạo 2084.4303130
Độ bất thường trung bình 81.60775
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97774
Kinh độ của điểm nút lên 63.97993
Acgumen của cận điểm 241.51436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10289 Geoffperry (1984 QS) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10289 Geoffperry
5347--10289-geoffperry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)