User Tools

Site Tools


5349--7736-nizhnij-novgorod-la-gi

Nizhnij Novgorod
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7736
Đặt tên theo Nizhny Novgorod
Tên thay thế 1981 RC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0769296
Viễn điểm quỹ đạo 3.0957214
Độ lệch tâm 0.1969574
Chu kỳ quỹ đạo 1519.2288158
Độ bất thường trung bình 174.45517
Độ nghiêng quỹ đạo 14.12336
Kinh độ của điểm nút lên 175.59923
Acgumen của cận điểm 146.93767
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

7736 Nizhnij Novgorod (1981 RC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1981 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7736 Nizhnij Novgorod
5349--7736-nizhnij-novgorod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)