User Tools

Site Tools


5350--8103-fermi-la-gi

Fermi
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Farra d'Isonzo, Ý
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8103
Đặt tên theo Enrico Fermi
Tên thay thế 1994 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8442098
Viễn điểm quỹ đạo 3.0989136
Độ lệch tâm 0.0428569
Chu kỳ quỹ đạo 1871.0076400
Độ bất thường trung bình 164.99348
Độ nghiêng quỹ đạo 6.86127
Kinh độ của điểm nút lên 185.70040
Acgumen của cận điểm 58.78305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8103 Fermi (1994 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1994 ở Farra d'Isonzo, Ý. Nó được đặt tên cho nhà vật lý người Ý Enrico Fermi.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8103 Fermi
5350--8103-fermi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)