User Tools

Site Tools


5351--8246-kotov-la-gi

Kotov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8246
Tên thay thế 1979 QT8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9038623
Viễn điểm quỹ đạo 2.6359783
Độ lệch tâm 0.1612647
Chu kỳ quỹ đạo 1249.1492340
Độ bất thường trung bình 146.93660
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57537
Kinh độ của điểm nút lên 338.18706
Acgumen của cận điểm 2.09738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8246 Kotov (1979 QT8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8246 Kotov
5351--8246-kotov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)