User Tools

Site Tools


5352--8408-strom-la-gi

Strom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8408
Tên thay thế 1995 SX12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7537653
Viễn điểm quỹ đạo 3.3409747
Độ lệch tâm 0.0963469
Chu kỳ quỹ đạo 1943.0600292
Độ bất thường trung bình 261.10096
Độ nghiêng quỹ đạo 0.32575
Kinh độ của điểm nút lên 202.66835
Acgumen của cận điểm 17.36112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8408 Strom (1995 SX12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8408 Strom
5352--8408-strom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)