User Tools

Site Tools


5354--8732-champion-la-gi

Champion
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8732
Tên thay thế 1996 XR25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0745443
Viễn điểm quỹ đạo 2.5042667
Độ lệch tâm 0.0938502
Chu kỳ quỹ đạo 1265.2679621
Độ bất thường trung bình 132.91637
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67235
Kinh độ của điểm nút lên 134.47303
Acgumen của cận điểm 267.64570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8732 Champion (1996 XR25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1996 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8732 Champion
5354--8732-champion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)