User Tools

Site Tools


5355--8877-rentaro-la-gi

Rentaro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8877
Đặt tên theo Rentarō Taki
Tên thay thế 1993 BK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5171772
Viễn điểm quỹ đạo 3.0193752
Độ lệch tâm 0.0907059
Chu kỳ quỹ đạo 1682.3353619
Độ bất thường trung bình 133.31958
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58149
Kinh độ của điểm nút lên 331.04066
Acgumen của cận điểm 140.18914
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8877 Rentaro (1993 BK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8877 Rentaro
5355--8877-rentaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)