User Tools

Site Tools


5357--9295-donaldyoung-la-gi

Donaldyoung
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9295
Tên thay thế 1983 RT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0546553
Viễn điểm quỹ đạo 2.7243313
Độ lệch tâm 0.1401293
Chu kỳ quỹ đạo 1349.1404121
Độ bất thường trung bình 260.80788
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28045
Kinh độ của điểm nút lên 0.25453
Acgumen của cận điểm 321.87196
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9295 Donaldyoung (1983 RT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9295 Donaldyoung
5357--9295-donaldyoung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)