User Tools

Site Tools


5358--9639-scherer-la-gi

Scherer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9639
Tên thay thế 1994 PS11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2612227
Viễn điểm quỹ đạo 2.5359735
Độ lệch tâm 0.0572732
Chu kỳ quỹ đạo 1356.8588025
Độ bất thường trung bình 204.20901
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31963
Kinh độ của điểm nút lên 233.26739
Acgumen của cận điểm 152.59143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9639 Scherer (1994 PS11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9639 Scherer
5358--9639-scherer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)