User Tools

Site Tools


5364--7737-sirrah-la-gi

Sirrah
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7737
Tên thay thế 1981 VU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9688021
Viễn điểm quỹ đạo 2.9019375
Độ lệch tâm 0.1915798
Chu kỳ quỹ đạo 1388.1800709
Độ bất thường trung bình 346.81176
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97795
Kinh độ của điểm nút lên 200.67324
Acgumen của cận điểm 207.63817
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7737 Sirrah (1981 VU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7737 Sirrah
5364--7737-sirrah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)