User Tools

Site Tools


5365--8104-kumamori-la-gi

Kumamori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8104
Tên thay thế 1994 BW4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7675033
Viễn điểm quỹ đạo 3.2819349
Độ lệch tâm 0.0850379
Chu kỳ quỹ đạo 1921.4364146
Độ bất thường trung bình 96.90910
Độ nghiêng quỹ đạo 9.53164
Kinh độ của điểm nút lên 304.14840
Acgumen của cận điểm 342.51892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8104 Kumamori (1994 BW4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8104 Kumamori
5365--8104-kumamori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)