User Tools

Site Tools


5366--8248-gurzuf-la-gi

Gurzuf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8248
Tên thay thế 1979 TV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9822809
Viễn điểm quỹ đạo 2.6391751
Độ lệch tâm 0.1421401
Chu kỳ quỹ đạo 1282.9852844
Độ bất thường trung bình 48.48178
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22839
Kinh độ của điểm nút lên 194.57049
Acgumen của cận điểm 195.88897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8248 Gurzuf (1979 TV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8248 Gurzuf
5366--8248-gurzuf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)