User Tools

Site Tools


5367--8574-makotoirie-la-gi

Makotoirie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8574
Tên thay thế 1996 VC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7542151
Viễn điểm quỹ đạo 2.5359339
Độ lệch tâm 0.1822125
Chu kỳ quỹ đạo 1147.5246173
Độ bất thường trung bình 292.82415
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23598
Kinh độ của điểm nút lên 253.83082
Acgumen của cận điểm 88.48735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8574 Makotoirie (1996 VC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8574 Makotoirie
5367--8574-makotoirie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)