User Tools

Site Tools


5368--8733-ohsugi-la-gi

8733 Ohsugi (tên chỉ định: 1996 YB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 20 tháng 12 năm 1996. Nó được đặt theo tên Takashi Ohsugi, a Japanese scientist và director of the Hiroshima Astrophysical Science Center.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
5368--8733-ohsugi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)