User Tools

Site Tools


5371--9137-remo-la-gi

Remo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9137
Tên thay thế 2114 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0110115
Viễn điểm quỹ đạo 2.7556853
Độ lệch tâm 0.1562243
Chu kỳ quỹ đạo 1343.9395048
Độ bất thường trung bình 42.65094
Độ nghiêng quỹ đạo 3.47397
Kinh độ của điểm nút lên 183.01441
Acgumen của cận điểm 305.61176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9137 Remo (2114 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi C. J. van Houten ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9137 Remo
5371--9137-remo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)