User Tools

Site Tools


5372--9297-marchuk-la-gi

Marchuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9297
Tên thay thế 1984 MP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2760863
Viễn điểm quỹ đạo 3.0946841
Độ lệch tâm 0.1524172
Chu kỳ quỹ đạo 1607.3420527
Độ bất thường trung bình 161.29914
Độ nghiêng quỹ đạo 12.73412
Kinh độ của điểm nút lên 225.60879
Acgumen của cận điểm 35.61716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9297 Marchuk (1984 MP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1984 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9297 Marchuk
5372--9297-marchuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)