User Tools

Site Tools


5373--9640-lippens-la-gi

Lippens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9640
Tên thay thế 1994 PP26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0534970
Viễn điểm quỹ đạo 2.8052140
Độ lệch tâm 0.1547153
Chu kỳ quỹ đạo 1383.0409521
Độ bất thường trung bình 295.99784
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82803
Kinh độ của điểm nút lên 23.93719
Acgumen của cận điểm 218.34816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9640 Lippens (1994 PP26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9640 Lippens
5373--9640-lippens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)