User Tools

Site Tools


5374--9795-deprez-la-gi

Deprez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9795
Tên thay thế 1996 GJ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7077935
Viễn điểm quỹ đạo 3.1037503
Độ lệch tâm 0.0681328
Chu kỳ quỹ đạo 1809.2171472
Độ bất thường trung bình 46.30122
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83607
Kinh độ của điểm nút lên 181.17051
Acgumen của cận điểm 151.17975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9795 Deprez (1996 GJ19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9795 Deprez
5374--9795-deprez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)