User Tools

Site Tools


5375--10151-rubens-la-gi

Rubens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10151
Đặt tên theo Peter Paul Rubens
Tên thay thế 1994 PF22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8178921
Viễn điểm quỹ đạo 2.6991993
Độ lệch tâm 0.1951050
Chu kỳ quỹ đạo 1239.7717539
Độ bất thường trung bình 358.21889
Độ nghiêng quỹ đạo 6.32017
Kinh độ của điểm nút lên 337.63134
Acgumen của cận điểm 26.05701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10151 Rubens (1994 PF22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the painter Peter Paul Rubens[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 722
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10151 Rubens
5375--10151-rubens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)