User Tools

Site Tools


5378--10446-siegbahn-la-gi

Siegbahn
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10446
Đặt tên theo Kai Siegbahn
Tên thay thế 3006 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9677810
Viễn điểm quỹ đạo 2.4787758
Độ lệch tâm 0.1149192
Chu kỳ quỹ đạo 1210.8467653
Độ bất thường trung bình 80.22057
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71232
Kinh độ của điểm nút lên 32.68460
Acgumen của cận điểm 350.53873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10446 Siegbahn (3006 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10446 Siegbahn
5378--10446-siegbahn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)