User Tools

Site Tools


5380--8106-carpino-la-gi

Carpino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Cavagna và P. Sicoli
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 23 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8106
Tên thay thế 1994 YB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8814576
Viễn điểm quỹ đạo 2.9399086
Độ lệch tâm 0.2195334
Chu kỳ quỹ đạo 1367.1261603
Độ bất thường trung bình 59.00143
Độ nghiêng quỹ đạo 9.69769
Kinh độ của điểm nút lên 296.22178
Acgumen của cận điểm 296.24642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8106 Carpino (1994 YB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1994 bởi M. Cavagna và P. Sicoli ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8106 Carpino
5380--8106-carpino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)