User Tools

Site Tools


5381--8249-gershwin-la-gi

Gershwin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8249
Đặt tên theo George Gershwin
Tên thay thế 1980 GG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9503727
Viễn điểm quỹ đạo 2.8112787
Độ lệch tâm 0.1807999
Chu kỳ quỹ đạo 1341.8062934
Độ bất thường trung bình 241.88657
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09875
Kinh độ của điểm nút lên 99.09724
Acgumen của cận điểm 89.06363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8249 Gershwin (1980 GG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1980 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8249 Gershwin
5381--8249-gershwin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)