User Tools

Site Tools


5382--8410-hiroakiohno-la-gi

Hiroakiohno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8410
Tên thay thế 1996 QZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6819509
Viễn điểm quỹ đạo 3.7816949
Độ lệch tâm 0.1701430
Chu kỳ quỹ đạo 2122.1191128
Độ bất thường trung bình 328.93163
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73636
Kinh độ của điểm nút lên 97.22428
Acgumen của cận điểm 295.08776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8410 Hiroakiohno (1996 QZ1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1996 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8410 Hiroakiohno
5382--8410-hiroakiohno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)