User Tools

Site Tools


5383--8575-seishitakeuchi-la-gi

Seishitakeuchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8575
Tên thay thế 1996 VL8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7403337
Viễn điểm quỹ đạo 2.7015077
Độ lệch tâm 0.2163909
Chu kỳ quỹ đạo 1208.9212342
Độ bất thường trung bình 224.57898
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00687
Kinh độ của điểm nút lên 295.63670
Acgumen của cận điểm 37.16507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8575 Seishitakeuchi (1996 VL8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8575 Seishitakeuchi
5383--8575-seishitakeuchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)