User Tools

Site Tools


5384--8734-warner-la-gi

Warner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8734
Tên thay thế 1997 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7139407
Viễn điểm quỹ đạo 3.0207815
Độ lệch tâm 0.0535058
Chu kỳ quỹ đạo 1773.4625275
Độ bất thường trung bình 191.84746
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33158
Kinh độ của điểm nút lên 93.02378
Acgumen của cận điểm 294.61176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8734 Warner (1997 AA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8734 Warner
5384--8734-warner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)