User Tools

Site Tools


5385--8882-sakaetamura-la-gi

Sakaetamura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8882
Tên thay thế 1994 AP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8691199
Viễn điểm quỹ đạo 2.8598219
Độ lệch tâm 0.2094976
Chu kỳ quỹ đạo 1328.0040041
Độ bất thường trung bình 13.07453
Độ nghiêng quỹ đạo 23.08711
Kinh độ của điểm nút lên 147.92117
Acgumen của cận điểm 291.42056
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8882 Sakaetamura (1994 AP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8882 Sakaetamura
5385--8882-sakaetamura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)