User Tools

Site Tools


5387--9298-geake-la-gi

Geake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9298
Tên thay thế 1985 JM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7998514
Viễn điểm quỹ đạo 3.3423196
Độ lệch tâm 0.2999644
Chu kỳ quỹ đạo 1505.8204352
Độ bất thường trung bình 146.93521
Độ nghiêng quỹ đạo 12.10258
Kinh độ của điểm nút lên 211.88730
Acgumen của cận điểm 120.27093
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9298 Geake (1985 JM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9298 Geake
5387--9298-geake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)