User Tools

Site Tools


5388--9641-demazi-re-la-gi

9641 Demazière
Tên
Tên Demazière
Tên chỉ định 1994 PB30
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 12 tháng 8 năm 1994
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1333321
Bán trục lớn (a) 2.4525765 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1255693 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7795837 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.84 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.75060°
Kinh độ (Ω) 222.21359°
Acgumen (ω) 60.96029°
Độ bất thường trung bình (M) 247.62257°

9641 Demazière là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1402.9179056 ngày (3.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
5388--9641-demazi-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)