User Tools

Site Tools


5389--9797-raes-la-gi

Raes
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9797
Đặt tên theo Royal Aeronautical Society
Tên thay thế 1996 HR21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6498840
Viễn điểm quỹ đạo 3.7032510
Độ lệch tâm 0.1658027
Chu kỳ quỹ đạo 2067.9287006
Độ bất thường trung bình 4.43347
Độ nghiêng quỹ đạo 1.21123
Kinh độ của điểm nút lên 175.40261
Acgumen của cận điểm 106.52212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9797 Raes (1996 HR21) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Tênd in honor of the Flemish writer Hugo Raes.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9797 Raes
5389--9797-raes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)