User Tools

Site Tools


5392--10295-hippolyta-la-gi

Hippolyta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10295
Đặt tên theo Hippolyta
Tên thay thế 1988 GB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.3174971
Viễn điểm quỹ đạo 2.6320625
Độ lệch tâm 0.3328385
Chu kỳ quỹ đạo 1013.6229517
Độ bất thường trung bình 64.05570
Độ nghiêng quỹ đạo 19.25348
Kinh độ của điểm nút lên 21.75152
Acgumen của cận điểm 222.69373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

10295 Hippolyta (1988 GB) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 12 tháng 4 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar. Thiên thạch này được đặt tên nào huyền thoại Hy Lạp, Hippolyta.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser, truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008 
5392--10295-hippolyta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)