User Tools

Site Tools


5394--10813-m-sterby-la-gi

10813 Mästerby là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2101.7108978 ngày (5.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
5394--10813-m-sterby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)