User Tools

Site Tools


5395--7739-ech-la-gi

7739 Čech
Tên
Tên Čech
Tên chỉ định 1982 CE
Phát hiện
Người phát hiệns L. Brozek
Ngày phát hiện 14 tháng 2 năm 1982
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.1266092
Bán trục lớn (a) 2.3251702 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0307823 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6195581 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.55 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.39021°
Kinh độ (Ω) 158.59912°
Acgumen (ω) 16.02639°
Độ bất thường trung bình (M) 125.01109°

7739 Čech là một tiểu hành tinh vành đai chính thuộc hệ Mặt Trời. Được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1982, nó có bán trục lớn 2.3251702 AU, độ lệch tâm quỹ đạo là 0.1266092, và độ nghiêng quỹ đạo 3.39021°.[1] Nó được đặt theo tên nhà toán học Séc Eduard Čech.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2008. 
  2. ^ http://www.klet.org/names/view.php3?astnum=7739
5395--7739-ech-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)