User Tools

Site Tools


5396--8108-wieland-la-gi

Wieland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8108
Đặt tên theo Christoph Martin Wieland
Tên thay thế 1995 BC16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0772498
Viễn điểm quỹ đạo 2.6606858
Độ lệch tâm 0.1231414
Chu kỳ quỹ đạo 1331.7943709
Độ bất thường trung bình 38.98285
Độ nghiêng quỹ đạo 6.74304
Kinh độ của điểm nút lên 314.57401
Acgumen của cận điểm 6.94191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8108 Wieland (1995 BC16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8108 Wieland
5396--8108-wieland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)