User Tools

Site Tools


5397--8250-cornell-la-gi

Cornell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8250
Đặt tên theo Cornell University
Tên thay thế 1980 RP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4665285
Viễn điểm quỹ đạo 3.7806895
Độ lệch tâm 0.2103594
Chu kỳ quỹ đạo 2016.4312259
Độ bất thường trung bình 21.03697
Độ nghiêng quỹ đạo 17.04872
Kinh độ của điểm nút lên 335.81585
Acgumen của cận điểm 343.52635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8250 Cornell (1980 RP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1980 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8250 Cornell
5397--8250-cornell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)