User Tools

Site Tools


5398--8577-choseikomori-la-gi

Choseikomori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8577
Tên thay thế 1996 VX8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8655968
Viễn điểm quỹ đạo 2.7900162
Độ lệch tâm 0.1985602
Chu kỳ quỹ đạo 1297.2352170
Độ bất thường trung bình 156.96847
Độ nghiêng quỹ đạo 6.38467
Kinh độ của điểm nút lên 202.81032
Acgumen của cận điểm 112.53193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8577 Choseikomori (1996 VX8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8577 Choseikomori
5398--8577-choseikomori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)