User Tools

Site Tools


5399--8735-yoshiosakai-la-gi

Yoshiosakai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8735
Tên thay thế 1997 AA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5449398
Viễn điểm quỹ đạo 3.8642174
Độ lệch tâm 0.2058426
Chu kỳ quỹ đạo 2095.3415319
Độ bất thường trung bình 50.68809
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94214
Kinh độ của điểm nút lên 51.11164
Acgumen của cận điểm 341.80996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8735 Yoshiosakai (1997 AA1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8735 Yoshiosakai
5399--8735-yoshiosakai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)