User Tools

Site Tools


5400--8883-miyazakihayao-la-gi

Miyazakihayao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8883
Tên thay thế 1994 BS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2218589
Viễn điểm quỹ đạo 2.3242659
Độ lệch tâm 0.0225262
Chu kỳ quỹ đạo 1251.7438356
Độ bất thường trung bình 141.69166
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47032
Kinh độ của điểm nút lên 73.81827
Acgumen của cận điểm 340.39982
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8883 Miyazakihayao (1994 BS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi. Nó được đặt theo tên anime filmmaker Hayao Miyazaki.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8883 Miyazakihayao
5400--8883-miyazakihayao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)